การตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 8/8.1 เป็นตัวหนอน

0
4337

การตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 8/8.1 เป็นตัวหนอน

ปุ่มเปลี่ยนภาษาเป็นการสลับภาษา อังกฤษ-ไทย ในการพิมพ์ข้อมูลใน Windows หรือโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งที่ใช้งานกันก็จะเป็น ปุ่มตัวหนอน (~) หรือ Grave Accent (~) โดยหลังจากที่ ลง Windows 8.1 เสร็จแล้ว ต้องทำการตั้งค่าเพิ่มตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Control panel โดยคลิกขวาที่ Start (Logo [icon style=”fa-windows” color=”000000″ size=”1x”]) จากนั้นเลือก Control panel
  itsiam4u-change-language-win-8.1-09
 2. ที่หน้า Control panel ภายใต้ View by: Large icons ให้คลิกที่ Language
  itsiam4u-change-language-win-8.1-01
 3.  ที่หน้า Language ให้คลิกที่ Add s language
  itsiam4u-change-language-win-8.1-02
 4. เลือก Thai แล้วคลิกที่ปุ่ม Add
  itsiam4u-change-language-win-8.1-03
 5. จะกลับมาที่หน้า Language ให้คลิกที่ Advanced settings
  itsiam4u-change-language-win-8.1-04
 6. ที่หน้า Advanced settings ให้คลิกที่ Change language bar hot keys
  itsiam4u-change-language-win-8.1-05
 7. จะเปิดหน้า Text Services and Input Languages ภายใต้แท็ป Advanced Key Settings ให้คลิกที่ปุ่ม Change Key Sequence…
  itsiam4u-change-language-win-8.1-06
 8. ที่หน้า Change Key Sequence ให้เลือก Grave Accent (~) ภายใต้ Switch Input Language จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK
  itsiam4u-change-language-win-8.1-07
 9. จากนั้นจะกลับมาที่หน้า Text Services and Input Languages ให้คลิกที่ปุ่ม OK
 10. ปิดทุกอย่างที่เหลือ แล้วทดสอบใช้งานปุ่มเปลี่ยนภาษาโดยกดที่ปุ่ม ตัวหนอน (~)