วิธีการตั้งค่า IP Address Windows 7/ 8.1/ 10 ล็อคไม่ให้เปลี่ยน

0
12832

การตั้งค่า IP Address เป็นการกำหนดไอพีของคอมพิวเตอร์ หรือกำหนดที่อยู่ให้กับคอมพิวเตอร์ เปรียบเหมือนกับบ้านเลขที่นั้นเอง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ การแชร์ไฟล์ หรือกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น เร้าเตอร์ , ปริ้นเตอร์ที่ต่อผ่าน Lan และอื่นๆ ที่ต้องเชื่อมต่อด้วยระบบ Lan

วิธีตั้งค่า IP Address Windows 7/8.1/10

 1. เปิด Network Connections โดยเปิด Run โดยกดปุ่ม [icon style=”fa-windows” color=”000000″ size=”1x”] Windows + R จากนั้นพิมพ์ ncpa.cpl ตามด้วยกด Enter
  itsiam4u-Change-IP-address-00
 2. ที่หน้า Network Connections ให้คลิกขวาที่ Ethernet (local area connection) ที่เชื่อมต่อกับ network จากนั้นเลือก Properties
  itsiam4u-Change-IP-address-03
 3. คลิกเลือก Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4) ตามด้วยคลิกที่ปุ่ม Properties
  itsiam4u-Change-IP-address-04
 4. คลิกเลือกที่ Use the following IP address จากนั้นกำหนดไอพีตามที่ต้องการ

  IP address: ไอพีที่เราต้องการ 192.168.1.xx ต้องไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นๆในวงแลนเดียวกัน
  Subnet mask: ปกติจะเป็น 255.255.255.0 (หรือตามค่าเดิม ดูได้จากข้อ 6.)
  Default gateway: ใส่ ip ของเร้าเตอร์ ปกติจะเป็น 192.168.1.1 (หรือตามค่าเดิม ดูได้จากข้อ 6.)
  Preferred DNS server: ใส่ไอพีของเร้าเตอร์ หรือตามรูปตัวอย่าง (Google DNS)
  Alternate DNS server: ว่างไว้หรือใส่ตามรูปตัวอย่าง (Google DNS)
  เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK

  itsiam4u-Change-IP-address-0

 5. จากนั้นคลิก OK
  itsiam4u-Change-IP-address-06
 6. การตรวจสอบ IP Address หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้ว ทำได้โดยเปิด Run โดยกดปุ่ม [icon style=”fa-windows” color=”000000″ size=”1x”] Windows + R จากนั้นพิมพ์ cmd แล้ว Enter
  itsiam4u-Change-IP-address-08
 7. จากนั้นพิมพ์ ipconfig /all ตามด้วย Enter แล้วให้ดูที่ IPv4 Address ตามที่ได้กำหนดไว้
  itsiam4u-Change-IP-address-07