วิธีปิด หรือ เปิด Windows Update ใน Windows 7

0
16476
วิธีปิด Windows Update ใน Windows 7

บทความนี้เป็นการสอนการตั้งค่า Windows Update ใน Windows 7 ซึ่งจะเป็นการตั้งค่า ปิด หรือ เปิด ของการ Update OS แต่การปิดไม่ให้ Windows Update นั้นก็ไม่ใช้ทางออกที่ดีมากนัก เนื่องจากการอัพเดทแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการแก้ไขและปรับปรุงช่องโหว่ต่างๆ ของระบบ OS ช่วยให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลานั้นๆ โดยเป็นการตรวจพบของ Windows 7 และจะทำการอัพเดทข้อบกพร่องนั้นๆ

วิธีปิด Windows Update ใน Windows 7

โดยในบทความจะแนะนำทั้งขั้นตอนการปิด Windows update และขั้ยตอนการเปิด ซึ่งปกติค่าเริ่มต้นนั้นก็จะเปิดไว้อยู่แล้วครับ ดังนั้นเราจะเริ่มที่วิธีปิดก่อน และการเปิดก็เลื่อนลงไปดูที่ด้านล่างครับ

  1. ไปที่ Control pane ภายใต้ View by: Large icons จากนั้นคลิกเลือกที่ Windows Update

itsiam4u-win-update-00

  1. คลิกไปที่ Change Settings ทางด้านซ้ายมือ

itsiam4u-win-update-01

  1. จากนั้นทำการตั้งค่า Windows Update
  • หัวข้อ Important Updates ให้เลือกเป็น Never Check for Updates
  • ลบเอาเครื่องหมายถูกที่ Give me recommended updates the same way I receive important updates
  • ลบเอาเครื่องหมายถูกที่ Give me update for Microsoft Product When I Update Windows (ถ้ามี)
  • จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

itsiam4u-win-update-03

วิธีเปิด Windows Update Windows 7

  1. ตามข้อที่ 3 หากต้องการตั้งค่าให้ Windows Update ทำงานเพื่ออัพเดทอยู่เสมอ ให้ตั้งค่าที่หัวข้อ Important Updates ให้เลือกเป็น Install Update automatic จากนั้นกดที่ปุ่ม OK

itsiam4u-win-update-04

เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่า Windows Update ใน Windows 7