เอา Icon My Computer Windows 7 ออกมาที่หน้าจอ

0
4722

วิธีเอา Icon My Computer Windows 7 ออกมาที่หน้า Desktop

สำหรับ Windows 7 หลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จ ตัว My Computer (Computer) จะไม่ถูกตั้งค่าให้แสดงที่หน้าจอ โดยใน Windows 7 ผู้ใช้งานต้องทำการกำหนด หรือตั้งค่าให้ตัว Icon My Computer, My Network ออกมาแสดงที่หน้าจอด้วยตัวเอง ซึ่งขั้นตอนการตั้งค่านั้นมีขั้นตอนที่ง่ายมาก

ซึ่งโดยปกติเราจะใช้วิธี คลิกขวาที่หน้าจอ แล้วเลือก Personalize > Change desktop icon ซึ่งใน Windows 7 Home Basic จะไม่มี ดังนั้นเราสามารถทำได้โดย

คลิกที่ “Start” จากนั้นพิมพ์ “icon” และให้คลิกเลือกที่ “Show or hide Common icons on the desktop

itsiam4u-icon-computer-win-7-00

แล้วจะได้หน้าต่าง Desktop Icon Settings ให้เลือก icon ที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้ตามที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Ok

itsiam4u-icon-computer-win-7-01