ขั้นตอนการ Set VPN บน Windows 7

0
6315

ขั้นตอนการ Set VPN บน Windows 7

VPN หรือ Virtual Private Network คือระบบเชื่อมต่อภายนอกเข้าสู่ระบบภายในองค์กรหรือบริษัท เพื่อใช้ทรัพยากร เช่น File share, ปริ้นเตอร์ที่แชร์อยู่ภายในบริษัท เป็นต้น โดยอาจจะเชื่อมต่อจากที่บ้าน, ร้านกาแฟ, ห้าง, หรือที่อื่นๆ

การ Set VPN บน Windows 7

 1. เปิด Network and Sharing Center ที่ Control Panel > Network and Internet

itsiam4u-set-vpn-00

 1. จากนั้นคลิก Network and Sharing Center

itsiam4u-set-vpn-01

 1. ที่หน้า Network and Sharing Center ให้คลิกที่ Set up a new connection or network

itsiam4u-set-vpn-02

 1. เลือกที่ Connect to a Workplace จากนั้นคลิก Next

itsiam4u-set-vpn-03

 1. ที่หน้า Connect to a Workplace ให้เลือกที่ No, create a new connection จากนั้นคลิก Next

itsiam4u-set-vpn-04

 1. เลือกที่ Use my Internet connection (VPN)

itsiam4u-set-vpn-05

 1. ระบุรายละเอียดการเชื่อมต่อ VPN
 • Internet address: กรอก ip หรือ dns ที่ต้องการเชื่อมต่อ
 • Destination name: กำหนดชื่อ vpn ตามที่ต้องการ
 • คลิก Next

itsiam4u-set-vpn-06

 1. ระบุรายละเอียดสิทธิ์การเชื่อมต่อ VPN เสร็จแล้วคลิก Connect

itsiam4u-set-vpn-07

 1. รอสักครู่ครับ

itsiam4u-set-vpn-08

 1. จากนั้นจะเห็น VPN แสดงการเชื่อมต่อ ซึ่งจะแสดงเป็นชื่อตามที่ได้กำหนดไว้ หากต้องการกำหนดให้เป็นเฉพาะ PPTP ให้คลิกที่ชื่อ VPN ที่ได้กำหนดไว้

itsiam4u-set-vpn-09

 1. จากนั้นคลิกที่ Properties

itsiam4u-set-vpn-10

 1. เลือกที่แท็ป Security จากนั้นเลือก Type of VPN เป็น PPTP ตามด้วยคลิก OK

itsiam4u-set-vpn-11

 1. หากต้องการเลิกใช้งานทำได้โดยการ คลิกที่ Network ที่รูปคอมฯ ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นจะเห็น VPN ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้คลิกเลือก แล้วคลิกที่ Disconnect

itsiam4u-set-vpn-12

 1. และหากต้องการใช้งานในครั้งถัดไป ทำได้โดยการ คลิกที่ Network ที่รูปคอมฯ ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นจะเห็น VPN ที่ได้ Set ไว้แล้ว ให้คลิกเลือก แล้วคลิกที่ Connect

itsiam4u-set-vpn-14