ตั้งค่า Time zone (โซนเวลา) ใน Windows 10

0
10329

การตั้งค่า Time zone (โซนเวลา) ใน Windows 10

หลังจากที่ทำการติดตั้ง Windows 10 เป็นที่เรียบร้อย สังเกตเวลาของ Windows 10 จะไม่ตรงตามเวลาในประเทศไทย ดังนั้นมาดูวิธีการตั้งค่าโซนเวลาให้เป็นเวลาในประเทศไทยกันครับ

1. คลิกที่ “Start” (Logo Windows) จากนั้นคลิกที่ “Settings

timezone-1

2. ที่หน้าต่าง Settings ให้คลิกที่ “Time & language”

timezone-2

3. ที่หน้าต่าง TIME & LANGUAGE ที่เมนู “Date & time” ในหัวข้อ Time zone ให้เลือก “(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta”

timezone-3