Tag "IP address"

วิธีการตั้งค่า IP Address Windows 7/8/8.1/10

Sponsored Links วิธีการตั้งค่า IP Address Windows 7/8/8.1/10 การตั้งค่า IP Address เป็นการกำหนดไอพีของคอมพิวเตอร์ หรือกำหนดที่อยู่ให้กับคอมพิวเตอร์ เปรียบเหมือนกับบ้านเลขที่นั้นเอง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ การแชร์ไฟล์ หรือกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น เร้าเตอร์ , ปริ้นเตอร์ที่ต่อผ่าน Lan และอื่นๆ ที่ต้องเชื่อมต่อด้วยระบบ Lan