วิธีตั้งค่าไม่ให้หน้าจอคอมฯดับ ใน Windows 8/8.1

Windows 8/8.1 หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน หน้าจอคอมฯจะดับไป ซึ่งเป็นการตั้งค่าพักหน้าจอ Windows 8 โดยเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หากไม่มีการใช้งานหน้าจอจะดับใน 15 นาที และเข้าโหมดสแตนบาย (sleep)

วิธีการตั้งค่าพักหน้าจอ Windows 8/8.1

  1. คลิกเม้าส์ขวาที่ Desktop แล้วเลือก Personalize

Power-Options-01

  1. ที่หน้า Personalization ให้คลิกที่ Screen Saver

Power-Options-02

  1. ที่หน้า Screen Saver Settings ให้คลิกที่ Change power settings

Power-Options-03

Sponsored Links
  1. เลือกที่ Balanced (Recommended) แล้วให้คลิกที่  Change plan settings

Power-Options-04

  1. ให้ทำการปรับตั้งค่าเวลาของ Sleep และ Display ตามต้องการ โดยถ้าต้องการสั่งไม่ต้องปิดหน้าจอให้เลือกเป็น ‘Never’
  • Turn off the display : คือ ตั้งเวลาเข้าสู่การพักหน้าจอ จะดับเพียงหน้าจอ
  • Put the computer to sleep : คือ ตั้งเวลาเข้าสู่สถานะประหยัดพลังงาน เครื่องจะเหมือนถูกปิด โดยจะมีไฟกระพริบ

(ปล. ตัวอย่างนี้เป็นการตั้งค่าบนโน๊ตบุค ซึ่งจะแบ่งเป็นแบบ เสียบปลั๊กไฟ และแบบใช้งานผ่าน Battery ซึ่งหากเป็น PC จะไม่แสดงโหมด On Battery)

Power-Options-05