Tag "Desktop"

ตั้งค่า Windows 8.1 ให้เข้า Desktop ทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่

Sponsored Links ตั้งค่า Windows 8.1 ให้เข้า Desktop ทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่ ใน windows 8.1 หลังจากที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัว Windows 8.1 จะเข้าสู่หน้า Start โดยเป็นหน้ารวมแอพ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ได้ติดตั้งไว้บน Windows และหากต้องการเข้า desktop จะต้องต้องคลิกที่ desktop โดยจะไม่ boot เข้าให้เหมือน windows เวอร์ชั่นก่อนๆ ที่จะเข้าสู่หน้าเดสทอป และมีปุ่ม Start ให้เข้าแอพในภายหลัง

วิธีตั้งค่าหน้าจอคอมฯ Windows 8/8.1 ไม่ให้ดับ

วิธีตั้งค่าไม่ให้หน้าจอคอมฯดับ ใน Windows 8/8.1 Windows 8/8.1 หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน หน้าจอคอมฯจะดับไป ซึ่งเป็นการตั้งค่าพักหน้าจอ Windows 8 โดยเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หากไม่มีการใช้งานหน้าจอจะดับใน 15 นาที และเข้าโหมดสแตนบาย (sleep) Sponsored Links