share... toShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
Sponsored Links

สอนเปลี่ยนชื่อ Workgroup ใน Windows 10

การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบระบบเครื่อข่าย หรือแบบวงแลน โดยมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึงมักจะมีคำว่า WORKGROUP วันนี้มีขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ Workgroup ใน Windows 10 มาแนะนำครับ

Work group เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ติดต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น ปริ๊นเตอร์ ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เป็นต้น

WorkGroup หมายถึง กลุ่มงานที่ทำงานได้โดยไม่ต้องมีศูนย์กลาง ทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้ง Server และ Client

วิธีเปลี่ยนชื่อ Work group

  1. ที่ windows 10 ให้พิมพ์ค้นหาคำว่า “workgroup จากนั้นคลิกที่ Change workgroup name

เปลี่ยนชื่อ workgroup

Sponsored Links
  1. ที่แท็บ Computer name ให้คลิกที่ปุ่ม Change

เปลี่ยนชื่อ workgroup

  1. จากนั้นที่ช่อง Workgroup เปลี่ยนชื่อ work group ตามที่ต้องการ

เปลี่ยนชื่อ workgroup

  1. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK และเลือก Restart now
Sponsored Links
share... toShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0